Zespół muzyczny na wesele

REJESTRACJA

LET'S SWING AGAIN

INTENSYWNY TYDZIEŃ I ZAJĘCIA REGULARNE

 

Rejestracja na tydzień intensywny jest już zamknięta,

wyślij swoje zgłoszenie na regularne zajęcia!

Potwierdzenie otrzymania zgłoszenia zawierające wskazówki dotyczące płatności  otrzymasz do 7 dni od daty wysłania formularza rejestracyjnego.

Na każdy wybrany kurs otrzymasz osobne potwierdzenie. 

Upewnij się, że dostałeś się na wybrany kurs nim go opłacisz, ze względu na nowe warunki mamy bardziej ograniczoną liczbę miejsc.

W celu ostatecznego potwierdzenia rejestracji, wpłać należną kwotę do 48 godzin od momentu otrzymania naszego maila.

Jeżeli Twoje zgłoszenie na wybrany kurs trafi na listę oczekującą, poinformujemy Cię o tym do 7 dni.

* * *

Rejestracja w parach

 

Na kursy w parach możesz zarejestrować się ze stałym partnerem/partnerką.

Możesz też wybrać tradycyjny system zmian, ale zapisać się w parze, żeby zapewnić drugiej osobie miejsce na kursie.

W obu przypadkach podaj w formularzu Imię i Nazwisko swojego partnera/partnerki i poproś ją/go o przesłanie osobnego zgłoszenia do 48 godz. 

Zapisuję się jako:
Wybieram zajęcia:
Na zajęciach Lindy Hop w parze chcę tańczyć:

Dane partnera / partnerki

Jeżeli wybrałeś opcję tańczenia w zmiennych parach, możesz nadal zapisać się z kimś, żeby zapewnić tej osobie miejsce na kursie.

Kwota, którą chcę zapłacić za kursy

Lindy Hop Fundamentals:
Lindy Hop Level Up:
Auth. J. & Ch. from A to Z
Lindy Hop Footwork, Styling & Body Movement:
Czy brałeś/aś udział w zajęciach II trymestru lub w naszych warsztatach intensywnych w ostatnich miesiącach?
Czy masz u nas zamrożone środki z tytułu wpłaty na zajęcia III trymestru?
Czy chcesz wykorzystać swoje środki na wybrane powyżej zajęcia?
Jeżeli po opłaceniu powyższych kursów zostaną środki z Twojej wcześniejszej wpłaty, chcesz
Akceptuję warunki podane w zamieszczonym poniżej regulaminie:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych według zamieszczonej poniżej polityki prywatności:

REGULAMIN

KURSÓW TANECZNYCH

Organizator 

Prawnym Organizatorem kursów jest Fundacja Kultury Złotej Ery Swingu Swing & Sway z siedzibą w Krakowie (31-010) przy Rynku Głównym 28; KRS: 0000496879; NIP: 6793098148; REGON: 123039099


Odpowiedzialność 

1. Organizator oświadcza, że posiada ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej i posiadania mienia wystawione przez Warta Extrabiznes Plus.

2. Grafik zajęć ma charakter informacyjny. Organizator dołoży wszelkich starań, aby wszystkie zajęcia odbywały się zgodnie z opublikowanym harmonogramem. 

3. W szczególnych przypadkach, Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany miejsc i terminów poszczególnych zajęć przy zachowaniu odpowiedniego terminu ogłoszenia zmian.

 

Warunki rejestracji

1. Rejestracji na kurs Uczestnik dokonuje poprzez formularz wybierając kursy, na które się decyduje.

2.  Po wysłaniu formularza, Uczestnik otrzymuje drogą mailową "Potwierdzenie otrzymania zgłoszenia" zawierające dalsze wskazówki dotyczące rejestracji.

3. Ostatecznym potwierdzeniem rejestracji jest dokonanie wpłaty za kurs w terminie do 48 godzin od momentu przesłania przez Organizatora "Potwierdzenia otrzymania zgłoszenia".  Jeżeli Uczestnik zdecyduje się na płatność ratalną, za ostateczne potwierdzenie rejestracji uzna się wpłatę pierwszej raty. Jeżeli Uczestnik nie prześle należnej kwoty w wyznaczonym terminie, jego rejestracja zostaje anulowana. 

 

Płatność

1. Organizator oświadcza, że jest upoważniony do wystawiania faktur VAT.

2. Wpłaty za kurs  Uczestnik dokonuje do 48 godzin od momentu otrzymania maila potwierdzającego.

3. Po wcześniejszej konsultacji z Organizatorem, możliwy jest indywidualny tryb rozliczeń bardziej odpowiadający Uczestnikowi lub obniżenie opłaty  za kurs czy ustalenie niepieniężnej formy rozliczenia.

 

Warunki rezygnacji i zwrotu opłat

1. Wpłacona kwota za kurs nie jest zwrotna w przypadku rezygnacji z kursu.

2. W indywidualnych przypadkach, kiedy rezygnacja wynika ze zdarzeń losowych niezależnych od Uczestnika, Organizator może zaproponować rekompensatę tytułem wpłaconych środków lub pełny zwrot wpłaconej kwoty. Rekompensatą może być przeniesienie części lub całości dokonanej wpłaty na kolejny semestr lub intensywne warsztaty. Indywidualnym przypadkiem może być np. ciąża, przewlekła choroba, ograniczenie ruchomości, wyjazd za granicę.

Zgoda na wykorzystanie wizerunku

Biorąc udział w wydarzeniach Organizowanych przez Fundację Swing & Sway,  Uczestnik zgadza się na publikację i wykorzystanie swojego wizerunku utrwalonego w dowolnej formie (zdjęcie, nagranie i inne).

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zapisując się na nasze zajęcia, korzystając z naszego newslettera czy po prostu kontaktując się z nami, przekazujesz nam swoje dane osobowe, a my gwarantujemy Ci, że pozostaną bezpieczne, poufne i nie zostaną udostępnione jakimkolwiek podmiotom trzecim bez Twojej wyraźnej zgody.

Poniżej znajdziesz szczegóły przetwarzania swoich danych osobowych.

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Kultury Złotej Ery Swingu "Swing & Sway"
Adres: Rynek Główny 28, 31-010 Kraków

Nip: 679 309 81 48, Regon: 123039099, KRS: 0000496879

Strna internetowa: www.swingsway.pl

Adres e-mail: studioswingnsway@gmail.com

Przedstawicielem Administratora jest Anna Makselan-Vieux, makselan.anna@gmail.com

2. Kiedy rejestrujesz się na kurs, przetwarzamy Twoje Imię, Nazwisko, adres e-mail, numer telefonu. Kiedy rejestrujesz się na newsletter, przetwarzamy Twoje Imię i adres e-mail.

3. Twoje dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania danych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez naszą Fundację polegają na oferowaniu Ci usług z zakresu oferty szkoły tańca. Dane przetwarzamy wyłącznie w zakresie niezbędnym dla tych celów i przez okres niezbędny do realizacji umowy lub do momentu cofnięcia Twojej zgody lub do momentu zakończenia naszej działalności.

4. Podanie Twoich danych jest dobrowolne, ale konieczne do rejestracji na kurs czy zapisu na newsletter.

5Twoje dane nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Dostęp do Twoich danych pozyskują wyłącznie osoby przeszkolone z zasad przetwarzania i ochrony danych oraz osoby, które podpisały zobowiązanie do zachowania poufności. Nie dopuszczamy do przetwarzania danych osób, które nie są do tego upoważnione. Osoby upoważnione nie mogą udzielać dalszych upoważnień. Upoważnień do przetwarzania Twoich danych udzielamy wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania.

6. W związku z przetwarzaniem Twoich danych przysługuje Ci prawo do:

- żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych

- żądania od nas sprostowania swoich danych osobowych

- żądania od nas usunięcia swoich danych osobowych

- żądania od nas ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych

- przenoszenia swoich danych osobowych

- wniesienia skargi do organu nadzorczego

Z powyższych praw możesz skorzystać kontaktując się z nami pod adresem swingnsway.studio@gmail.com

FUNDACJA KULTURY ZŁOTEJ ERY SWINGU

SWING & SWAY 

Rynek Główny 28; 31-010 Kraków

Nip 679 309 81 48 |  regon 123039099 | KRS 0000496879 

NUMERY KONTA

Wpłaty za kursy regularne, online, darowizny:

34 1090 1665 0000 0001 2303 3141

Wpłaty za kursy intensywne, festiwale, wydarzenia specjalne, darowizny:

36 1090 1665 0000 0001 2303 3396

  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube

MIEJSCE ZAJĘĆ

PAŁAC POD BARANAMI, I PIĘTRO

 Rynek Główny 27, Kraków

 

KONTAKT

Kursy - swingnsway.studio(at)gmail.com      Współpraca -makselan.anna(at)gmail.com 

ZAUFALI NAM

(c) 2020 Projekt i wykonanie Anna Makselan-Vieux