top of page
Pokaz kursantów Swing & Sway

Rejestracja  
na kursy regularne

 

Czekamy

naTwoje

zgłoszenie!

Potwierdzenie otrzymania zgłoszenia zawierające wskazówki dotyczące płatności 

lub informację o przyjęciu na listę oczekujących otrzymasz do 5 dni roboczych

od daty przesłania formularza rejestracyjnego.

Poczekaj na kontakt z naszej strony nim opłacisz kurs!

W celu ostatecznego potwierdzenia rejestracjiwpłać należną kwotę do 48 godzin

od momentu otrzymania naszego maila potwierdzającego.

Young vintage hipster pretty couple having fun outdoor in summer on the street in city wit

O zapisie na zajęcia w parach

Na kurs w parach możesz zarejestrować się z partnerem/partnerką lub niezależnie (solo).

Zapis w parze przyspiesza proces rejestracji.

Zaproś znajomych i zapiszcie się razem!

Jeżeli rejestrujesz się w parze, podaj w formularzu Imię i Nazwisko swojego partnera/partnerki

i poproś ją/go o przesłanie osobnego zgłoszenia do 24 godz.

To ważne, by Wasza rejestracja w parze była aktualna.

Listy 

oczekujących

Jeżeli w danej grupie brakuje miejsc,

proponujemy Ci zapis na listę oczekujących.

Jeżeli jakieś zgłoszenie nie zostanie opłacone lub ktoś zrezygnuje z zajęć,

skontaktujemy się wtedy właśnie z Tobą!

Kotwica 1

Rejestracja

na zajęcia

Upewnij się, że adres e-mail i numer telefonu są prawidłowe!

Kursy
Wiosna 2024

Wybieram zajęcia:
Na zajęcia w parze zapisuję się jako

Dane partnera / partnerki (jeżeli rejestruję się w parze)

Wybieram wpłatę
Czy brałeś/aś już udział w naszych zajęciach?
Akceptuję warunki podane w zamieszczonym poniżej regulaminie
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych według zamieszczonej poniżej polityki prywatności

Uzupełnij wszystkie wymagane pola!

Gotowe!

Potwierdzenie i dalsze wskazówki otrzymasz od nas do 5 dni roboczych.

Na każdy wybrany kurs otrzymasz osobne potwierdzenie.

 

Super, że dołączasz!

Regulamin kursów

Organizator 

Prawnym Organizatorem kursów jest Fundacja Kultury Złotej Ery Swingu Swing & Sway z siedzibą w Krakowie (31-504) przy ul. Augusta 5/2;

KRS: 0000496879; NIP: 6793098148; REGON: 123039099


Odpowiedzialność 

1. Organizator oświadcza, że posiada ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej i posiadania mienia wystawione przez Warta Extrabiznes Plus.

2. Grafik zajęć ma charakter informacyjny. Organizator dołoży wszelkich starań, aby wszystkie zajęcia odbywały się zgodnie z opublikowanym harmonogramem. 

3. W szczególnych przypadkach, Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany miejsc i terminów poszczególnych zajęć przy zachowaniu odpowiedniego terminu ogłoszenia zmian.

 

Warunki rejestracji

1. Rejestracji na kurs Uczestnik dokonuje poprzez formularz wybierając kursy, na które się decyduje.

2.  Jeżeli są wolne miejsca na wybranym przez Uczestnika kursie, po wysłaniu formularza, Uczestnik otrzymuje drogą mailową "Potwierdzenie otrzymania zgłoszenia" zawierające dalsze wskazówki dotyczące rejestracji. W przypadku braku wolnych miejsc lub oczekiwania na dodatkowe zgłoszenia partnerów lub partnerek na kursy w parze, Uczestnik otrzymuje od Organizatora "Przyjęcie na listę oczekujących". Jeżeli w momencie otrzymania "Przyjęcia na listę oczekujących" do rozpoczęcia zajęć zostało więcej niż 3 dni, Uczestnik najczęściej otrzymuje przyjęcie na kurs po kilku kolejnych dniach.

3. Ostatecznym potwierdzeniem rejestracji jest dokonanie wpłaty za kurs w terminie do 48 godzin od momentu przesłania przez Organizatora "Potwierdzenia otrzymania zgłoszenia".  Jeżeli Uczestnik zdecyduje się na płatność ratalną, za ostateczne potwierdzenie rejestracji uzna się wpłatę pierwszej raty. Jeżeli Uczestnik nie prześle należnej kwoty w wyznaczonym terminie, jego rejestracja zostaje anulowana. 

 

 

Płatność

1. Organizator oświadcza, że jest upoważniony do wystawiania faktur VAT.

2. Wpłaty za kurs  Uczestnik dokonuje do 48 godzin od momentu otrzymania maila potwierdzającego.

3. Jeżeli Uczestnik wybiera ratalną formę płatności (dotyczy regularnych kursów), Uczestnik wpłaca pierwszą ratę do 48 godz. od momentu otrzymania maila potwierdzającego, a drugą do 30 dni od daty pierwszej raty. Uczestnik może również zaproponować Organizatorowi inny, bardziej odpowiadający mu termin wpłaty drugiej raty.

4. Po wcześniejszej konsultacji z Organizatorem, możliwy jest indywidualny tryb rozliczeń bardziej odpowiadający Uczestnikowi lub ustalenie niepieniężnej formy rozliczenia.

5. W przypadku wyboru płatności ratalnej, Uczestnik zobowiązuje się do wpłaty wszystkich rat.

Warunki rezygnacji i zwrotu opłat

1. Ze względu na eventowy charakter kursów i związane z nimi koszty (umowy wynajmu przestrzeni, umowy z instruktorami, czasami z innych miast), w przypadku rezygnacji z kursu wpłacona kwota za kurs jest zwrotna, jeżeli do rozpoczęcia zajęć pozostało 20 dni lub więcej. Jeżeli do rozpoczęcia zajęć pozostało mniej niż 20 dni, wpłacona kwota za kurs nie jest zwrotna.

2. W razie konieczności rezygnacji z zajęć, Uczestnik ma prawo przekazać swoje miejsce na kursie osobie trzeciej informując o tym Organizatora oraz przekazując mu Imię, Nazwisko, numer telefonu oraz adres mailowy nowego Uczestnika.

Przekazane miejsce na kursie jest ważne wyłącznie w terminie kursu, na który Uczestnik się rejestrował, nie może być wykorzystane w kolejnych edycjach kursu.

W przypadku zajęć w parach, w celu zachowania równowagi między partnerami i partnerkami, przekazanie miejsca może odbyć się wyłącznie w ramach tej samej roli (leader / follower), którą Uczestnik wybrał podczas rejestracji. 

Zgoda na wykorzystanie wizerunku

1. Biorąc udział w wydarzeniach Organizowanych przez Swing & Sway, Uczestnik zgadza się na publikację i wykorzystanie swojego wizerunku utrwalonego w dowolnej formie (zdjęcie, nagranie i inne). 

2. Uczestnik ma prawo wycofać powyższą zgodę kontaktując się z Organizatorem przed utrwaleniem swojego wizerunku lub po jego publikacji, o ile jego wizerunek nie stanowi jedynie tła wybranego zdjęcia lub nagrania.

Polityka prywatności

Zapisując się na nasze zajęcia, korzystając z naszego newslettera czy po prostu kontaktując się z nami, przekazujesz nam swoje dane osobowe, a my gwarantujemy Ci, że pozostaną bezpieczne, poufne i nie zostaną udostępnione jakimkolwiek podmiotom trzecim bez Twojej wyraźnej zgody.

Poniżej znajdziesz szczegóły przetwarzania swoich danych osobowych.

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Kultury Złotej Ery Swingu "Swing & Sway"
Adres: ul. Zygmunta Augusta 5/2, 31-504 Kraków

Nip: 679 309 81 48, Regon: 123039099, KRS: 0000496879

Strna internetowa: www.swingsway.pl

Adres e-mail: swingnsway.studio@gmail.com

Przedstawicielem Administratora jest Anna Makselan-Vieux, makselan.anna@gmail.com

2. Kiedy rejestrujesz się na kurs, przetwarzamy Twoje Imię, Nazwisko, adres e-mail, numer telefonu. Kiedy rejestrujesz się na newsletter, przetwarzamy Twoje Imię i adres e-mail.

3. Twoje dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania danych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez naszą Fundację polegają na oferowaniu Ci usług z zakresu oferty szkoły tańca. Dane przetwarzamy wyłącznie w zakresie niezbędnym dla tych celów i przez okres niezbędny do realizacji umowy lub do momentu cofnięcia Twojej zgody lub do momentu zakończenia naszej działalności.

4. Podanie Twoich danych jest dobrowolne, ale konieczne do rejestracji na kurs czy zapisu na newsletter.

5. Twoje dane nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Dostęp do Twoich danych pozyskują wyłącznie osoby przeszkolone z zasad przetwarzania i ochrony danych oraz osoby, które podpisały zobowiązanie do zachowania poufności. Nie dopuszczamy do przetwarzania danych osób, które nie są do tego upoważnione. Osoby upoważnione nie mogą udzielać dalszych upoważnień. Upoważnień do przetwarzania Twoich danych udzielamy wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania.

6. W związku z przetwarzaniem Twoich danych przysługuje Ci prawo do:

- żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych

- żądania od nas sprostowania swoich danych osobowych

- żądania od nas usunięcia swoich danych osobowych

- żądania od nas ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych

- przenoszenia swoich danych osobowych

- wniesienia skargi do organu nadzorczego

Z powyższych praw możesz skorzystać kontaktując się z nami pod adresem swingnsway.studio@gmail.com

bottom of page