NEWSLETTER

Otrzymuj informacje o naszych kursach, warsztatach, imprezach, festiwalach; korzystaj z promocyjnych cen i pierwszeństwa w rejestracji!

FUNDACJA KULTURY ZŁOTEJ ERY SWINGU

SWING & SWAY 

Rynek Główny 28; 31-010 Kraków

Nip 679 309 81 48 |  regon 123039099 | KRS 0000496879 

NUMER KONTA

Kursy regularne:

34 1090 1665 0000 0001 2303 3141

Kursy intensywne, festiwale, wydarzenia specjalne:

36 1090 1665 0000 0001 2303 3396

  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube

KONTAKT

@ Kursy - swingnsway.studio(at)gmail.com     

@ Współpraca -makselan.anna(at)gmail.com 

MIEJSCE ZAJĘĆ

Pałac Pod Baranami, I piętro

 Rynek Główny 27, Kraków

 

ZAUFALI NAM

(c) 2020 Projekt i wykonanie Anna Makselan-Vieux

REJESTRACJA

REGULARNE KURSY SWINGA W SEZONIE 2019/2020

REJESTRACJA  

NA REGULARNE KURSY SWINGA

CYKL WIOSENNO-LETNI OD 11 MAJA DO 30 CZERWCA 2020


 

Potwierdzenie otrzymania zgłoszenia zawierające wskazówki dotyczące płatności  otrzymasz do 7 dni od daty wysłania formularza rejestracyjnego.

 

Na każdy wybrany kurs otrzymasz osobne potwierdzenie. Upewnij się, że dostałeś się na wybrany kurs nim go opłacisz.

 

W celu ostatecznego potwierdzenia rejestracji, wpłać należną kwotę do 48 godzin od momentu otrzymania naszego maila.

Jeżeli Twoje zgłoszenie na wybrany kurs trafi na listę oczekującą, poinformujemy Cię o tym do 7 dni.

*****

Rejestracja w parze na kursy w parach nie jest obowiązkowa (na zajęciach są stosowane rotacje w parach), ale przyspiesza proces przyjęcia na kurs 

w przypadku braku równowagi partnerów i partnerek.

Jeżeli rejestrujesz się w parze, potrzebujemy również  osobnego zgłoszenia Twojego Partnera / Partnerki.  

REGULAMIN

KURSÓW TANECZNYCH

Organizator 

Prawnym Organizatorem kursów jest Fundacja Kultury Złotej Ery Swingu Swing & Sway z siedzibą w Krakowie (31-010) przy Rynku Głównym 28; KRS: 0000496879; NIP: 6793098148; REGON: 123039099


Odpowiedzialność 

 1. Organizator oświadcza, że posiada ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej i posiadania mienia wystawione przez Warta Extrabiznes Plus.

2. Grafik zajęć ma charakter informacyjny. Organizator dołoży wszelkich starań, aby wszystkie zajęcia odbywały się zgodnie z opublikowanym harmonogramem. 

3. W szczególnych przypadkach, Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany miejsc i terminów poszczególnych zajęć przy zachowaniu odpowiedniego terminu ogłoszenia zmian.

 

 

Warunki rejestracji

1. Rejestracji na kurs Uczestnik dokonuje poprzez formularz wybierając kursy, na które się decyduje.

2.  Po wysłaniu formularza, Uczestnik otrzymuje drogą mailową "Potwierdzenie otrzymania zgłoszenia" zawierające dalsze wskazówki dotyczące rejestracji.

3. Ostatecznym potwierdzeniem rejestracji jest dokonanie wpłaty za kurs w terminie do 48 godzin od momentu przesłania przez Organizatora "Potwierdzenia otrzymania zgłoszenia".  Jeżeli Uczestnik zdecyduje się na płatność ratalną, za ostateczne potwierdzenie rejestracji uzna się wpłatę pierwszej raty. Jeżeli Uczestnik nie prześle należnej kwoty w wyznaczonym terminie, jego rejestracja zostaje anulowana. 

 

 

Płatność

1. Organizator oświadcza, że jest upoważniony do wystawiania faktur VAT.

2. Wpłaty za kurs  Uczestnik dokonuje do 48 godzin od momentu otrzymania maila potwierdzającego.

a/ Przy wyborze jednego kursu Uczestnik wpłaca pełną kwotę za kurs po otrzymaniu maila potwierdzającego.

b/ Przy wyborze 2 kursów Uczestnik może wybrać wpłacenie pełnej kwoty  lub jej pierwszej części w wysokości 400 pln.

Drugą część wpłaty  w wysokości 350 pln Uczestnik zobowiązuje się wpłacić nie później niż do 4 czerwca 2020 roku.

 

c/ Przy wyborze 3 kursów Uczestnik może wybrać wpłacenie pełnej kwoty  lub jej pierwszej części w wysokości 600 pln. 

Drugą część wpłaty  w wysokości 525 pln Uczestnik zobowiązuje się wpłacić nie później niż do 4 czerwca 2020 roku.

d/ Przy wyborze 4 kursów, terminy rat są ustalane indywidualnie.

e/ Po wcześniejszej konsultacji z Organizatorem, możliwy jest indywidualny tryb rozliczeń bardziej odpowiadający Uczestnikowi lub obniżenie opłaty  za kurs czy ustalenie niepieniężnej formy rozliczenia.

 

 

 

Warunki rezygnacji i zwrotu opłat

1. Wpłacona kwota za kurs nie jest zwrotna w przypadku rezygnacji z kursu.

2. Po rozpoczęciu kursu, przy wyborze płatności ratalnej, Uczestnik zobowiązuje się opłacić pakiet według cennika, niezależnie od liczby nieobecności czy zupełnej rezygnacji z kursów.

3. W indywidualnych przypadkach, kiedy rezygnacja wynika ze zdarzeń losowych niezależnych od Uczestnika, Organizator może zaproponować rekompensatę tytułem wpłaconych środków lub pełny zwrot wpłaconej kwoty. Rekompensatą może być przeniesienie części lub całości dokonanej wpłaty na kolejny semestr lub intensywne warsztaty. Indywidualnym przypadkiem może być np. ciąża, przewlekła choroba, ograniczenie ruchomości, wyjazd za granicę.

 

 

Zgoda na wykorzystanie wizerunku

Biorąc udział w wydarzeniach Organizowanych przez Fundację Swing & Sway,  Uczestnik zgadza się na publikację i wykorzystanie swojego wizerunku utrwalonego w dowolnej formie (zdjęcie, nagranie i inne).

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zapisując się na nasze zajęcia, korzystając z naszego newslettera czy po prostu kontaktując się z nami, przekazujesz nam swoje dane osobowe, a my gwarantujemy Ci, że pozostaną bezpieczne, poufne i nie zostaną udostępnione jakimkolwiek podmiotom trzecim bez Twojej wyraźnej zgody.

Poniżej znajdziesz szczegóły przetwarzania swoich danych osobowych.

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Kultury Złotej Ery Swingu "Swing & Sway"
Adres: Rynek Główny 28, 31-010 Kraków

Nip: 679 309 81 48, Regon: 123039099, KRS: 0000496879

Strna internetowa: www.swingsway.pl

Adres e-mail: studioswingnsway@gmail.com

Przedstawicielem Administratora jest Anna Makselan-Vieux, makselan.anna@gmail.com

2. Kiedy rejestrujesz się na kurs, przetwarzamy Twoje Imię, Nazwisko, adres e-mail, numer telefonu. Kiedy rejestrujesz się na newsletter, przetwarzamy Twoje Imię i adres e-mail.

3. Twoje dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania danych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez naszą Fundację polegają na oferowaniu Ci usług z zakresu oferty szkoły tańca. Dane przetwarzamy wyłącznie w zakresie niezbędnym dla tych celów i przez okres niezbędny do realizacji umowy lub do momentu cofnięcia Twojej zgody lub do momentu zakończenia naszej działalności.

4. Podanie Twoich danych jest dobrowolne, ale konieczne do rejestracji na kurs czy zapisu na newsletter.

5Twoje dane nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Dostęp do Twoich danych pozyskują wyłącznie osoby przeszkolone z zasad przetwarzania i ochrony danych oraz osoby, które podpisały zobowiązanie do zachowania poufności. Nie dopuszczamy do przetwarzania danych osób, które nie są do tego upoważnione. Osoby upoważnione nie mogą udzielać dalszych upoważnień. Upoważnień do przetwarzania Twoich danych udzielamy wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania.

6. W związku z przetwarzaniem Twoich danych przysługuje Ci prawo do:

- żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych

- żądania od nas sprostowania swoich danych osobowych

- żądania od nas usunięcia swoich danych osobowych

- żądania od nas ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych

- przenoszenia swoich danych osobowych

- wniesienia skargi do organu nadzorczego

Z powyższych praw możesz skorzystać kontaktując się z nami pod adresem swingnsway.studio@gmail.com