top of page
22281550_2042072662470280_8190234039017777371_n_edited.jpg

Polityka prywatności
I ochrona danych osobowych

Witaj!

Zapisując się na nasze zajęcia, korzystając z naszego newslettera

czy po prostu kontaktując się z nami, przekazujesz nam swoje dane osobowe,

a my gwarantujemy Ci,  że pozostaną bezpieczne, poufne

i nie zostaną udostępnione jakimkolwiek podmiotom trzecim

bez Twojej wyraźnej zgody.

Poniżej znajdziesz szczegóły przetwarzania swoich danych osobowych.

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Kultury Złotej Ery Swingu "Swing & Sway"
Zygmunta Augusta 5/2, 31-504 Kraków

Nip: 679 309 81 48, Regon: 123039099, KRS: 0000496879

Strna internetowa: www.swingsway.pl

Adres e-mail: swingnsway.studio@gmail.com

Przedstawicielem Administratora jest Anna Makselan-Vieux, makselan.anna@gmail.com

2. Kiedy rejestrujesz się na kurs lub do Studia Online,

przetwarzamy Twoje Imię, Nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.

Kiedy rejestrujesz się na newsletter, przetwarzamy Twoje Imię i adres e-mail.

3. Twoje dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. lit. f RODO,

tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania danych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów

realizowanych przez Administratora.

Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez naszą Fundację polegają na oferowaniu Ci usług

z zakresu oferty szkoły tańca. Dane przetwarzamy wyłącznie w zakresie niezbędnym dla tych celów

i przez okres niezbędny do realizacji umowy lub do momentu cofnięcia Twojej zgody

lub do momentu zakończenia naszej działalności.

4. Podanie Twoich danych jest dobrowolne,

ale konieczne do rejestracji na kurs, do Studia Online czy zapisu na newsletter.

5. Twoje dane nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Dostęp do Twoich danych pozyskują wyłącznie osoby przeszkolone z zasad przetwarzania

i ochrony danych oraz osoby, które podpisały zobowiązanie do zachowania poufności.

Nie dopuszczamy do przetwarzania danych osób, które nie są do tego upoważnione.

Osoby upoważnione nie mogą udzielać dalszych upoważnień.

Upoważnień do przetwarzania Twoich danych udzielamy wyłącznie w zakresie niezbędnym

do realizacji celów przetwarzania.

6. W związku z przetwarzaniem Twoich danych przysługuje Ci prawo do:

- żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych

- żądania od nas sprostowania swoich danych osobowych

- żądania od nas usunięcia swoich danych osobowych

- żądania od nas ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych

- przenoszenia swoich danych osobowych

- wniesienia skargi do organu nadzorczego

Z powyższych praw możesz skorzystać

kontaktując się z nami pod adresem swingnsway.studio@gmail.com.

 

Dziękujemy Ci za zaufanie,

Swayowy Team

bottom of page