top of page
IMG_3858_edited_edited.jpg

Rejestracja

Na warsztaty i kursy intensywne 

Krok po kroku

  • Potwierdzenie otrzymania zgłoszenia zawierające wskazówki dotyczące płatności lub informację o przyjęciu na listę oczekujących otrzymasz do 7 dni od daty wysłania formularza rejestracyjnego.

  • Upewnij się, że dostałeś się na kurs nim go opłacisz!

  • W celu ostatecznego potwierdzenia rejestracji, wpłać należną kwotę do 48 godzin od momentu otrzymania naszego maila.

Uwaga dot. zapisów na zajęcia w parach

 

Na kurs w parach możesz zarejestrować się ze stałym partnerem/partnerką lub niezależnie (solo).

Jeżeli rejestrujesz się w parze, podaj w formularzu Imię i Nazwisko swojego partnera/partnerki i poproś ją/go o przesłanie osobnego zgłoszenia do 24 godz. 

W obu przypadkach możesz wybrać, czy na zajęciach tańczyć w stałej parze czy w systemie rotacji par.

Na kurs w parach zapisuję się jako:
Wybieram zajęcia:
Na zajęciach Lindy Hop chcę tańczyć:

Dane partnera / partnerki

Jeżeli wybrałeś opcję tańczenia w zmiennych parach, możesz nadal zapisać się z kimś, żeby zapewnić tej osobie miejsce na kursie.

Czy brałeś/aś udział w naszych zajęciach w ostatnich miesiącach?
Czy masz u nas zamrożone środki z tytułu wpłaty na zajęcia III trymestru poprzedniego sezonu?
Czy chcesz wykorzystać swoje środki na wybrane powyżej zajęcia?
Jeżeli po opłaceniu powyższych kursów zostaną środki z Twojej wcześniejszej wpłaty, chcesz
Akceptuję warunki podane w zamieszczonym poniżej regulaminie:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych według zamieszczonej poniżej polityki prywatności:

Uzupełnij wszystkie wymagane pola!

Gotowe!

Potwierdzenie i dalsze wskazówki otrzymasz od nas do 7 dni.

Na każdy wybrany kurs otrzymasz osobne potwierdzenie.

Miło bardzo, że dołączasz!

Regulamin

warsztatów tanecznych

 

Organizator 

Prawnym Organizatorem kursów jest Fundacja Kultury Złotej Ery Swingu Swing & Sway z siedzibą w Krakowie  (31-010) przy Rynku Głównym 28 , KRS: 0000496879; NIP: 6793098148; REGON: 123039099

 

Odpowiedzialność 

1. Organizator oświadcza, że posiada ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej i posiadania mienia wystawione przez Warta Extrabiznes Plus.

2. Grafik zajęć ma charakter informacyjny. Organizator dołoży wszelkich starań, aby wszystkie zajęcia odbywały się zgodnie z opublikowanym harmonogramem. 

3. W szczególnych przypadkach, Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany miejsc i terminów poszczególnych zajęć przy zachowaniu odpowiedniego terminu ogłoszenia zmian.

 

 

Warunki rejestracji, płatność

1. Organizator oświadcza, że jest upoważniony do wystawiania faktur VAT.

2. Ostatecznym potwierdzeniem rejestracji jest dokonanie wpłaty za kurs w terminie do 48 godzin od momentu przesłania przez Organizatora "Potwierdzenia otrzymania zgłoszenia".  Jeżeli Uczestnik nie prześle należnej kwoty w wyznaczonym terminie, jego rejestracja zostaje anulowana. 

 

 

Warunki rezygnacji i zwrotu wpłat

1. Wpłacona kwota za kurs nie jest zwrotna w przypadku rezygnacji z kursu.

2. W indywidualnych przypadkach, kiedy rezygnacja wynika ze zdarzeń losowych niezależnych od Uczestnika, Organizator rozważy rekompensatę tytułem wpłaconych środków. Rekompensatą może być przeniesienie części lub całości dokonanej wpłaty na kolejny semestr lub intensywne warsztaty. Indywidualnym przypadkiem może być np. ciąża, przewlekła choroba lub ograniczenie ruchomości.

 

 

Zgoda na wykorzystanie wizerunku

Biorąc udział w wydarzeniach Organizowanych przez Fundację Swing & Sway,  Uczestnik zgadza się na publikację i wykorzystanie swojego wizerunku utrwalonego w dowolnej formie (zdjęcie, nagranie i inne).

Polityka prywatności

Zapisując się na nasze zajęcia, korzystając z naszego newslettera czy po prostu kontaktując się z nami, przekazujesz nam swoje dane osobowe, a my gwarantujemy Ci, że pozostaną bezpieczne, poufne i nie zostaną udostępnione jakimkolwiek podmiotom trzecim bez Twojej wyraźnej zgody.

Poniżej znajdziesz szczegóły przetwarzania swoich danych osobowych.

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Kultury Złotej Ery Swingu "Swing & Sway"
Adres: Kraków (31-010),  Rynek Główny 28

Nip: 679 309 81 48, Regon: 123039099, KRS: 0000496879

Strna internetowa: www.swingsway.pl

Adres e-mail: studioswingnsway@gmail.com

Przedstawicielem Administratora jest Anna Makselan-Vieux, makselan.anna@gmail.com

2. Kiedy rejestrujesz się na kurs, przetwarzamy Twoje Imię, Nazwisko, adres e-mail, numer telefonu. Kiedy rejestrujesz się na newsletter, przetwarzamy Twoje Imię i adres e-mail.

3. Twoje dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania danych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez naszą Fundację polegają na oferowaniu Ci usług z zakresu oferty szkoły tańca. Dane przetwarzamy wyłącznie w zakresie niezbędnym dla tych celów i przez okres niezbędny do realizacji umowy lub do momentu cofnięcia Twojej zgody lub do momentu zakończenia naszej działalności.

4. Podanie Twoich danych jest dobrowolne, ale konieczne do rejestracji na kurs czy zapisu na newsletter.

5. Twoje dane nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Dostęp do Twoich danych pozyskują wyłącznie osoby przeszkolone z zasad przetwarzania i ochrony danych oraz osoby, które podpisały zobowiązanie do zachowania poufności. Nie dopuszczamy do przetwarzania danych osób, które nie są do tego upoważnione. Osoby upoważnione nie mogą udzielać dalszych upoważnień. Upoważnień do przetwarzania Twoich danych udzielamy wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania.

6W związku z przetwarzaniem Twoich danych przysługuje Ci prawo do:

- żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych

- żądania od nas sprostowania swoich danych osobowych

- żądania od nas usunięcia swoich danych osobowych

- żądania od nas ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych

- przenoszenia swoich danych osobowych

- wniesienia skargi do organu nadzorczego

Z powyższych praw możesz skorzystać kontaktując się z nami pod adresem swingnsway.studio@gmail.com

bottom of page