top of page
26012019-54.jpg

Rejestracja  
na lekcje prywatne

 

Napisz nam, 

czego potrzebujesz!

 

Potwierdzenie otrzymania zgłoszenia prześlemy Ci do 3 dni od daty wysłania formularza rejestracyjnego. 

Poczekaj na kontakt z naszej strony nim opłacisz zajęcia!

Interesują mnie zajęcia indywidualne
Wybieram:
Najdogodnieszy/e dla mnie temin/y to:
Czy brałeś/aś już udział w naszych zajęciach?
Akceptuję warunki podane w zamieszczonym poniżej regulaminie:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych według zamieszczonej poniżej polityki prywatności:

Uzupełnij wszystkie wymagane pola i sprawdź, czy podane adresy mailowe są identyczne

Gotowe!

Potwierdzenie i dalsze wskazówki otrzymasz od nas do 3 dni.

Dziękujemy za Ci kontakt!

Regulamin

Organizator 

Prawnym Organizatorem zajęć jest Fundacja Kultury Złotej Ery Swingu Swing & Sway z siedzibą w Krakowie (31-504) przy ul. Zygmunta Augusta 5/2 KRS: 0000496879; NIP: 6793098148; REGON: 123039099


Odpowiedzialność 

1. Organizator oświadcza, że posiada ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej i posiadania mienia wystawione przez Warta Extrabiznes Plus.

 

Warunki rejestracji i płatność

1. Organizator oświadcza, że jest upoważniony do wystawiania faktur VAT.

2. Rejestracji na zajęcia Uczestnik dokonuje poprzez formularz.

3. Wpłaty za zajęcia Uczestnik dokonuje przelewem na konto Organizatora lub gotówką podczas pierwszych zajęć.

Warunki rezygnacji i zwrotu opłat

1. Wpłacona kwota za kurs nie jest zwrotna w przypadku rezygnacji z kursu, o ile nie wynika ona z przyczyn zdrowotnych lub losowych.

2. W indywidualnych przypadkach, kiedy rezygnacja wynika ze zdarzeń losowych niezależnych od Uczestnika, Organizator może zaproponować rekompensatę tytułem wpłaconych środków lub pełny zwrot wpłaconej kwoty. Rekompensatą może być przeniesienie części lub całości dokonanej wpłaty na inny kurs lub indywidualne zajęcia w późniejszym terminie. Indywidualnym przypadkiem może być np. ciąża, przewlekła choroba, ograniczenie ruchomości, wyjazd za granicę.

Zgoda na wykorzystanie wizerunku

Biorąc udział w wydarzeniach Organizowanych przez Swing & Sway,  Uczestnik zgadza się na publikację i wykorzystanie swojego wizerunku utrwalonego w dowolnej formie (zdjęcie, nagranie i inne).

Polityka prywatności

Zapisując się na nasze zajęcia, korzystając z naszego newslettera czy po prostu kontaktując się z nami, przekazujesz nam swoje dane osobowe, a my gwarantujemy Ci, że pozostaną bezpieczne, poufne i nie zostaną udostępnione jakimkolwiek podmiotom trzecim bez Twojej wyraźnej zgody.

Poniżej znajdziesz szczegóły przetwarzania swoich danych osobowych.

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Kultury Złotej Ery Swingu "Swing & Sway"
Adres: ul. Zygmunta Augusta 5/2, 31-504 Kraków

Nip: 679 309 81 48, Regon: 123039099, KRS: 0000496879

Strna internetowa: www.swingsway.pl

Adres e-mail: swingnsway.studio@gmail.com

Przedstawicielem Administratora jest Anna Makselan-Vieux, makselan.anna@gmail.com

2. Kiedy rejestrujesz się na kurs, przetwarzamy Twoje Imię, Nazwisko, adres e-mail, numer telefonu. Kiedy rejestrujesz się na newsletter, przetwarzamy Twoje Imię i adres e-mail.

3. Twoje dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania danych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez naszą Fundację polegają na oferowaniu Ci usług z zakresu oferty szkoły tańca. Dane przetwarzamy wyłącznie w zakresie niezbędnym dla tych celów i przez okres niezbędny do realizacji umowy lub do momentu cofnięcia Twojej zgody lub do momentu zakończenia naszej działalności.

4. Podanie Twoich danych jest dobrowolne, ale konieczne do rejestracji na kurs czy zapisu na newsletter.

5. Twoje dane nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Dostęp do Twoich danych pozyskują wyłącznie osoby przeszkolone z zasad przetwarzania i ochrony danych oraz osoby, które podpisały zobowiązanie do zachowania poufności. Nie dopuszczamy do przetwarzania danych osób, które nie są do tego upoważnione. Osoby upoważnione nie mogą udzielać dalszych upoważnień. Upoważnień do przetwarzania Twoich danych udzielamy wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania.

6. W związku z przetwarzaniem Twoich danych przysługuje Ci prawo do:

- żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych

- żądania od nas sprostowania swoich danych osobowych

- żądania od nas usunięcia swoich danych osobowych

- żądania od nas ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych

- przenoszenia swoich danych osobowych

- wniesienia skargi do organu nadzorczego

Z powyższych praw możesz skorzystać kontaktując się z nami pod adresem swingnsway.studio@gmail.com

bottom of page