NEWSLETTER

Otrzymuj informacje o naszych kursach, warsztatach, imprezach, festiwalach; korzystaj z promocyjnych cen i pierwszeństwa w rejestracji!

FUNDACJA KULTURY ZŁOTEJ ERY SWINGU

SWING & SWAY 

Rynek Główny 28; 31-010 Kraków

Nip 679 309 81 48 |  regon 123039099 | KRS 0000496879 

NUMER KONTA

Kursy regularne:

34 1090 1665 0000 0001 2303 3141

Kursy intensywne, festiwale, wydarzenia specjalne:

36 1090 1665 0000 0001 2303 3396

  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube

KONTAKT

@ Kursy - swingnsway.studio(at)gmail.com     

@ Współpraca -makselan.anna(at)gmail.com 

MIEJSCE ZAJĘĆ

Pałac Pod Baranami, I piętro

 Rynek Główny 27, Kraków

 

ZAUFALI NAM

(c) 2019 Projekt i wykonanie Anna Makselan-Vieux

REJESTRACJA

 

SWING KIDS

 

 

REJESTRACJA NA KURS SWING KIDS

 

 

Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia otrzymasz do 7 dni od daty wysłania formularza rejestracyjnego. W celu ostatecznego potwierdzenia rejestracji, należy wpłacić należną za kurs kwotę do 48 godzin od momentu otrzymania naszego maila.

REGULAMIN KURSÓW TANECZNYCH

ORGANIZATOR

Prawnym Organizatorem kursów jest Fundacja Kultury Złotej Ery Swingu Swing & Sway z siedzibą w Krakowie przy ul. Kurczaba 33/48  KRS: 0000496879; NIP: 6793098148; REGON: 123039099

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Orgaznizator oświadcza, że posiada ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej i posiadania mienia wystawione przez Warta Extrabiznes Plus.

2. Grafik zajęć ma charakter informacyjny. Organizator dołoży wszelkich starań, aby wszystkie zajęcia odbywały się zgodnie z opublikowanym harmonogramem. 

3. W szczególnych przypadkach, Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany miejsc i terminów poszczególnych zajęć przy zachowaniu odpowiedniego terminu ogłoszenia zmian.

4. W kursach semestralnych mogą wziąć udział osoby pełnoletnie oraz  małoletnie pod warunkiem przedstawienia pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych.

 

 

WARUNKI REJESTRACJI

1. Rejestracji na kurs Uczestnik dokonuje poprzez formularz wybierając kursy, na które się decyduje.

2. Po wysłaniu formularza, Uczestnik otrzymuje drogą mailową "Potwierdzenie otrzymania zgłoszenia" zawierające dalsze wskazówki dotyczące rejestracji.

3. Ostatecznym potwierdzeniem rejestracji jest dokonanie wpłaty za kurs w terminie do 48 godzin od momentu przesłania przez Organizatora "Potwierdzenia otrzymania zgłoszenia".  Przy wszystkich pakietach za wyjątkiem pakietu A La Carte istnieje możliwość płatności w ratach. Jeżeli Uczestnik zdecyduje się na płatność ratalną, za ostateczne potwierdzenie rejestracji uzna się wpłatę pierwszej raty. Jeżeli Uczestnik nie prześle należnej kwoty w wyznaczonym terminie, jego rejestracja zostaje anulowana. 

 

 

PŁATNOŚĆ

1. Organizator oświadcza, że jest upoważniony do wystawiania faktur VAT

2. Wpłaty za kurs  Uczestnik dokonuje do 48 godzin od momentu otrzymania maila potwierdzającego.

a/ Przy wyborze pakietu A la Carte, Uczestnik wpłaca pełną kwotę za kurs po otrzymaniu maila potwierdzającego

b/ Przy wyborze pakietu Easy Swing, Uczestnik może wybrać wpłacenie pełnej kwoty  lub jej pierwszej części w wysokości 440 pln. Drugą część wpłaty  w wysokości 300 pln Uczestnik zobowiązuje się wpłacić nie później niż do 20 kwietnia 2018 roku.

c/ Przy wyborze pakietu Swing Craze, Uczestnik może wybrać wpłacenie pełnej kwoty  lub jej pierwszej części w wysokości 600 pln. Drugą część wpłaty  w wysokości 500 pln Uczestnik zobowiązuje się wpłacić nie później niż do 20 kwietnia 2018 roku.

d/ Przy wyborze pakietu All Tthat Jazz,  Uczestnik może wybrać wpłacenie pełnej kwoty  lub jej pierwszej części w wysokości 500 pln. Drugą część wpłaty  w wysokości 500 pln Uczestnik zobowiązuje się wpłacić nie później niż do 20 kwietnia 2018 roku.  Trzecią część wpłaty  w wysokości 500 pln Uczestnik zobowiązuje się wpłacić nie później niż do 20 maja 2018 roku.

e/ Przy wyborze pakietu Swing Kids lub Swing Family,  Uczestnik może wybrać wpłacenie pełnej kwoty  lub jej pierwszej części. Drugą część wpłaty  w wysokości Uczestnik zobowiązuje się wpłacić nie później niż do 20 kwietnia 2018 roku.

f/ Uczestnik ma możliwość zaproponowania innych, bardziej dogodnych dla niego terminów rat. Jeżeli propozycja zostanie przekazana Organizatorowi przed rozpoczęciem semestru, terminy wpłat zostaną ustalone z Uczestnikiem indywidualnie.

 

WARUNKI REZYGACJI I ZWROTU OPŁAT

1. Wpłacona kwota za kurs nie jest zwrotna w przypadku rezygnacji z kursu.

2. Po rozpoczęciu kursu, przy wyborze płatności ratalnej, Uczestnik zobowiązuje się opłacić pakiet według cennika, niezależnie od liczby nieobecności czy zupełnej rezygnacji z kursów.

3. W indywidualnych przypadkach, kiedy rezygnacja wynika ze zdarzeń losowych niezależnych od Uczestnika lub dotyczy rezygnacja dziecka,, Organizator rozważy rekompensatę tytułem wpłaconych środków. Rekompensatą może być przeniesienie części lub całości dokonanej wpłaty na kolejny semestr lub intensywne warsztaty. Indywidualnym przypadkiem może być np. ciąża, przewlekła choroba lub ograniczenie ruchomości.

 

 

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

Biorąc udział w wydarzeniach Organizowanych przez Fundację Swing & Sway,  Uczestnik zgadza się na publikację i wykorzystanie swojego wizerunku utrwalonego w dowolnej formie (zdjęcie, nagranie i inne).